Reiseforsikring

Avbestillingsforsikring:

Vi anbefaler at du forsikrer deg på forhånd før din reise.
Europeiske reiseforsikring har stort dekningsområde i verden se www.europeiske.no.

En avbestillingsforsikring dekker dine avbestillingskostnader ved bl.a. akutt sykdom.
* Inntil kr. 30.000 pr. person

Avbestillingsforsikringen dekker det innbetalte beløp som ikke refunderes når en reise må avlyses av følgende grunner:
akutt sykdom, ulykkesskade, eller dødsfall i familien, innbrudd og brann.