Den beste konferansen inneholder mer enn møter. Et nytt og annerledes miljø, stimulerende aktiviteter og sosialt samvær er alle viktige ingredienser på en vellykkket konferanse. Konferansen kan bli et opphold i hverdagen der inspirasjon og motivasjon blir forsterket.

Du kan velge med utgangspunkt i størrelsen på din konferansegruppe. Vi kan tilpasse slik at du får de beste rammene for møtet.

Valgfriheten er stor fra store konferansehotell, kursgårder, herregårder, eller mindre gjestgiveri, konferansehytter i villmarks landskap.

Velkommen til oss for valg av kurs og konferansesteder i inn og utland.