Finnskogen

Finnskogen har navn etter de finske innvandrerne, såkalte skogfinner, som bosatte seg der på 1500-1600 tallet. Finnskogområdet dekker skogbeltet inn mot svenskegrensen i kommunene Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog. Innvandringen kom fra området Savolax og tettstedet Rautalampi i Finland.

Skogfinner er i dag anerkjent som en nasjonal minoritet. Den årlige festivalen Finnskogdagene feirer proklameringen av Republikken Finnskogen i Grue. Vi tilbyr hytter for utleie på Finnskogen med flott turterreng og vandreruter, flyktningeruter fra 2. verdens krig, m.m. Mange fiskevann og tjern på Finnskogen gjør det attraktivt for jakt og fiske samt fritidsformål iden helsebringende skogsluften. Med kort reiseavstand fra Oslo/Oslo lufthavn til Finnskogen ca. 1 1/2 – 2 timer når du Finnskogen natur og kulturpark.

Velkommen til oss for din hyttebestilling!