Festningsbyen Kongsvinger er porten til Finnskogen sørøst i Hedmark kun 1 time fra Oslo og 30 min fra Sverige. Det opprinnelige navnet Winger kommer av norrønt » den som svinger» og peker på Norges lengste elv Glomma, som omkranser byen som gjennom årene har fått 2 bruer. Glomma deler byen mellom seg med stasjonssiden og midtbyen. Festningen fra 1682 har historiske befestningsverk med kruttårn, slaveri, arsenal og kommandantbygg og huser i dag fengselmuseum og festningsmuseum. Øvrebyen er navnet på gamle fredede trehusbebyggelsen med historisk fredede bygninger fra 1700 – 1800 tallet.
Fra det regionale knutepunktet for buss/tog er det kort reiseavstand til historiske opplevelsesmuligheter med kulturelt særpreg og naturlig sjarm. Fra jernalderen fantes høvdingesetene til vikinge kongen Halvdan Kvitbein fra Solør- opphavet til Ynglingeætten. Taterne innvandret på 1500-tallet med sin handelskultur. I mystikkens grenseland finnes enda rester av en fremmed minoritetskultur som skogfinnene fra øst hadde med seg under 1600-tallets innvandring fra Finland.