Selskap og arrangement

Vi tilbyr selskapelige lokaliteter som passer for ditt arrangement tilpasset lokal historie og kultur.
Kapasitet fra 30 – 150 personer utifra tema og ønsker til alle årstider. Selskapene kan foregå f.eks. på gårdsanlegg, hotell, finske røykstueanlegg på Finnskogen, festningsanlegg, museum, store hytteanlegg, vikingeanlegg, idrettsanlegg, leirplassanlegg, samfunnshus, herregårder, villmarks anlegg, osv.
Kontakt oss for et vellykket selskap kombinert med de rette aktivitetene.